Khu vực

Danh mục

Blog

Hỗ trợ

Về chúng tôi

Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên )

Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên )

Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) là trường đại học đa ngành, định hướng nghề nghiệp - ứng dụng; đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản của trường đại học; trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng của Việt Nam. Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) ươm mầm tài năng trẻ.

Các giá trị cơ bản là nền tảng cho sứ mạng, định hướng cho mọi hoạt động đạt tới tầm nhìn và văn hoá ứng xử của Học viện Ngân hàng bao gồm:

- Người học là trung tâm của mọi hoạt động.

- Chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả cao trong mọi hoạt động.

- Cam kết khuyến khích sự đa dạng và công bằng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học.

- Môi trường dạy và học hiện đại, linh hoạt và khoa học.

Tiện nghi
  • Wifi / Internet miễn phí
  • Có máy lạnh & điều hòa
  • Có chỗ để xe