Tìm kiếm

Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website thodiaphuyen.com.vn, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website. Với mong muốn người dùng sẽ có trải nghiệm thú vị và an toàn khi sử dụng website. Chúng tôi đã đưa ra các điều khoản sử dụng được trình bày dưới đây. Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

1. Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

  • Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Thổ Địa Phú Yên, bạn cần cung cấp cho website các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.
  • Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Thổ Địa Phú Yên sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.
  • Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu website hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

2. Quy định về nội dung thông tin trên website

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của Thổ Địa Phú Yên và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với chúng tôi cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

  • Chứa các thông tin quảng cáo
  • Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
  • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
  • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
  • Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, chúng tôi sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thodiaphuyen.com.vn là website chia sẻ cộng đồng, chúng tôi giữ quyền thông tin trên website, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh... và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của Thổ Địa Phú Yên, và tất cả các thông tin này sẽ không "Bị xóa/Được xóa" vì bất cứ lý do nào! Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do ban quản trị quy định!

3. Tuyên bố từ chối

Chúng tôi có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

Chúng tôi không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ chúng tôi sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

4. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại website chúng tôi có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

5. Cấm truy cập hoặc chấm dứt sử dụng

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào website hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho bạn bằng email. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

6. Quyền tác giả và Quyền sở hữu trí tuệ

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info@thodiaphuyen.com.vn

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website thodiaphuyen.com.vn đều thuộc về Fama Solutions. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Khi không được sự đồng ý của chúng tôi, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website thodiaphuyen.com.vn